KREIRAMO, UPRAVLJAMO I OBJAVLJUJEMO INTELIGENTAN SADRŽAJ ZA BILO KOJU PUBLIKU, JEZIK ILI FORMAT!

TRAVERSE
PREVODILAČKA KOMPANIJA

Naša misija je da uz pomoć najsavremenijih softvera minimiziramo vreme za proizvodnju prevoda, adekvatno upravljamo projektima, kreiramo i koristimo memorije za ponovnu upotrebu, kreiramo i upravljamo terminologijom, osiguramo najviši mogući stepen kvaliteta za sve korisnike naših usluga, adekvatno upravljamo resursima i ponudimo konkuretne cene.

Naša vizija je da pored programa koje smo razvili za prevodilačke usluge, programa za upravljanje projektima i programa za kontrolu kvaliteta, razvijemo niz programa kako bi unapredili korporativno poslovanje i sam prevodilački proces.

VIŠE

Kontrola kvaliteta je sastavni deo pevodilačkog procesa u našoj kompaniji. Proces kontrole kvaliteta u proizvodnji prevoda koji smo uspostavili i sertifikovali međunardno priznatim standardima, svrstava nas u red prevodilačkih kompanija kojima može biti poveren bilo koji zadatak bez bojazni da će zadatak biti izvršen na adekvatan način i pravovremeno.

Kompanija TRAVERSE je 2018. godine razvila do sada najmoćniji program za detaljnu kontrolu kvaliteta prevodilačkih projekata BROQTRA Quality Report. Samim tim sve programe koje smo do sada koristili, izbacićemo iz upotrebe. To se odnosi na programe drugih nezavisnih proizvođača.

VIŠE

Kompanija TRAVERSE je sklopila sa jednom globalnom kompanijom ugovor o poslovnoj saradnji na pet godina, za prevodilačke usluge sa nemačkog i engleskog na 75 svetskih jezika. To je za sada najveći poslovni poduhvat naše kompanije i u pogledu broja jezičkih parova i u pogledu dužine trajanja saradnje.

BROQTRA je najnoviji softver kompanije TRAVERSE za kontrolu kvaliteta prevedenog sadržaja. Nakon dve godine rada na softveru i posle detaljnih provera i analiza je odlučeno da program savršeno radi i da ćemo sve slične programe drugih proizvođača koje smo do sada koristili zameniti našim programom. Obuka za sve naše saradnike biće organizovana u što kraćem vremenskom roku.

VIŠE

TRAVERSE nije samo prevodilačka agencija. Kompanija TRAVERSE je globalni provajder jezičkih usluga sa timom koji se sastoji od sudskih tumača, serifikovanih prevodilaca, revizora, lektora, menadžera za kontrolu kvaliteta, IT stručnjaka, programera, urednika, pisaca, grafičkih i web dizajnera i menadžera projekata.

Kompanija TRAVERSE CORPORATION je osnovana u Njujorku 2003. godine. Njen tadašnji osnivač je bio Mr. Nikola Ilić. 2008. godine, kompanija prelazi u ruke Mr. Dušana Ilić i on postaje 100% vlasnik kompanije.

VIŠE
TRAVERSE MATRICA ZA SVE PROCEDURE PREVODILAČKOG PROCESA

Naša kompanija može da Vam ponudi znatno bolju, kvalitetniju, jeftiniju i bržu uslugu.

TRAVERSE je profesionalna prevodilačka kompanija koja pruža usluge prevođenja na više od 70 jezika i uvek teži da proširi svoju ponudu.

Prevođenje kao pružena usluga nije samo promena reči. Ključ uspeha je u lokalizaciji i transkripciji prevedenog teksta! Podstaknuti istom misijom i vizijom, izgradili smo tim prevodilaca, lektora i pisaca sa različitim profesionalnim iskustvom, koji su spremni da preuzmu bilo koji projekat koji imate. Naše usluge prevođenja su sigurne, pravovremene, tačne, sa konkurentnim cenama i prilagođene svim vašim poslovnim potrebama. Profesionalni jezički servisi su retki na našim prostorima. Kompanija Traverse Vam nudi priliku da uočite razliku, ukoliko već ne sarađujete sa nama. Prevode proizvodimo koristeći ljudski faktor, mašine i kombinaciju ljudi i mašina.

TRAVERSE MATRIX
U PONUDI IMAMO SVE VRSTE PREVODILAČKIH USLUGA I USLUGE KOJE SU USKO POVEZANE SA NJIMA
Prevodilačke usluge

PISANI
PREVODI

Ponosni smo na znanje i iskustvo koje naši prevodioci imaju, a da ne spominjemo niz tehnologija za koje pružamo prevode. Naša tehnička ekspertiza i naša reputacija među tehničkim autorima širom sveta omogućava nam da u svakom trenutku i da za svaki prevodilački projekat pružimo kvalitetnu uslugu našim klijentima. Precizan tehnički prevod je neophodan na današnjem globalnom trzištu. Korisnici moraju brzo i efikasno razumeti ogromne količine informacija. Kompanija TRAVERSE pruža tehnički prevod dokumenata za upotrebu, vodiča za korisnike, patenata, proizvodnih dokumenata, informacija o usklađenosti i standardima na blagovremen i ekonomičan način.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

PREVODI SA
OVEROM SUDSKIH TUMAČA

Kompanija Traverse za potrebe svojih klijenta radi prevode sa overom sudskih tumača. Da bi ispunili očekivanja naših klijenata, naš posao počinje odabirom odgovarajućeg tumača koji je kvalifikovan za jezik, predmet i individualne zahteve klijenata. Pored pisanih prevoda organizujemo tumače za događaje, sastanke, konferencije, pregovore, intervjue i prezentacije.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

USMENI
PREVODI

Simultano tumačenje: organizujemo simultano tumačenje na svim jezicima za konferencije, sajmove, sastanke, prezentacije, kongrese i druge događaje. Konsekutivno tumačenje: obezbeđujemo specijalizovane prevodioce za radne sastanke, treninge, jezičku pomoć, konferencije, sajmove, prezentacije, kongrese, lične potrebe građana, pravne i sudske potrebe građana i privrednih subjekata.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

LEKTURA, REDAKTURA I
KOREKTURA

Naša kompanija je uspostavila proces kontrole kvaliteta 2015. godine, prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015 kompanije Bureau Veritas, kako bismo osigurali najviši kvalitet. Zahvaljujući posebnom režimu pregleda sa brojnim funkcijama za detaljane provere, detaljnim izveštajima o kvalitetu i izveštajima o svim promenama u toku revizije,omogućavaju nam da efikasno upravljamo i osiguramo najviši mogući kvalitet svakog projekta pojedinačno. U ceo taj opsežan proces svrstava se lektura, korektura i redaktura kao prva stavka garancije kvaliteta.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

LOKALIZACIJA SOFTVERA
I WEB PREZENTACIJA

Prilagodite svoje proizvode svakom kupcu. Govorite svojim klijentima na njihovom jeziku. Lokalizujte svaki softver, proizvod ili web sajt na jezik zemlje u kojoj želite da poslujete. Lokalizacija je proces prilagođavanja prethodno prevedenog/pisanog teksta određenom regionu. Naša kompanija je razvila platformu za najefikasniju lokalizaciju do sada. Takođe, možemo da preuzmemo sve projekte koji su rađeni u drugim programima za lokalizaciju (npr.: Passolo, Catalyst).

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

DESKTOP
PUBLISHING

U globalnim komunikacijama, desktop izdavaštvo predstavlja početak i kraj uspešnog procesa prevođenja: početni raspored i struktura dokumenta predstavljaju osnovu za ceo procesni lanac i direktno utiču na troškove i vreme potrebno za prevođenje. Iz tih razloga je od izuzetne važnosti da angažujete prevodilačku kompaniju koja u svojoj ponudi ima DESKTOP PUBLISHING kao sastavni deo prevodilačkog procesa.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

TRANSKREACIJA PREVODA

Transkreacija je proces prilagođavanja poruke sa jednog jezika na drugi, zadržavajući njegovu nameru, stil, ton i kontekst. Kvalitetan prevod i transkreacija šalje poruke koje evociraju iste emocije i nosi iste implikacije na ciljnom jeziku kao što to čini na izvornom jeziku. Sve više, transkreacija se koristi u globalnim marketinškim i oglašivačkim kampanjama, budući da oglašivači nastoje da prevaziđu kulturne i jezičke granice. Takođe, fotografije koje se koriste u kreativnoj poruci, osiguravaju dodatno prilagođavanje ciljnom tržištu.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

AUTOMATSKO
IZDAVAŠTVO

Sa našim sistemom za automatsko izdavaštvo, ubrzavamo kreiranje kataloga. Podržavamo mnoge automatske radnje i izlazne procese. Ovo ima pozitivan efekat, jer skraćuje vreme proizvodnje prevoda i smanjuje ukupne troškove. Istovremeno pružamo sveobuhvatnu transparentnost u vezi sa svim prevodilačkim procesima i izdavanjem. Ušteda je i do 90%. Svi prevodilački procesi su centralizovani i dešavaju se u realnom vremenu.

VIŠE O TOME
Prevodilačke usluge

MAŠINSKO
PREVOĐENJE

Sa NORA MACHINE TRANSLATION TOOL možemo proizvoditi visoko kvalitetne mašinske prevode i na taj način brzo prilagoditi poruke za sve naše klijente na međunarodnim tržištima. Kompanijama koje žele rešiti višejezične potrebe za više područja, uključujući proizvode, inženjerstvo, marketing i podršku, možemo ponuditi snažna, sigurna i fleksibilna rešenja mašinskog prevođenja koja prilagođavamo različitim vrstama sadržaja, formatima, stilovima i okruženjima za implementaciju.

VIŠE O TOME
KONTROLA KVALITETA

TRAVERSE SERTIFIKOVANA PREVODILAČKA KOMPANIJA

Naša kompanija je uspostavila proces kontrole kvaliteta 2015. godine, prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015 kompanije Bureau Veritas, kako bismo osigurali najviši kvalitet. Zahvaljujući posebnom režimu pregleda sa brojnim funkcijama za detaljane provere, detaljnim izveštajima o kvalitetu i izveštajima o svim promenama u toku revizije, omogućavaju nam da efikasno upravljamo i osiguramo najviši mogući kvalitet svakog projekta pojedinačno.

NAŠI SERTIFIKATI
NAJBOLJA PREVODILAČKA KOMPANIJA '2017.

Kompanija TRAVERSE je dobitnica GOLD sertifikata sa AAA rejtingom.

GOLD bonitetna uspešnost, predstavlja najviši stepen uspešnosti jedne kompanije, koja se iskazuje AAA rejtingom za tri uzastopne poslovne godine.

Na osnovu analize kompanije Bisnode Serbia, kompanija TRAVERSE je najbolja prevodilačka kompanija za 2017. godinu u Srbiji. Dokaz za to je GOLD AAA sertifikat bonitetne uspešnosti za poslednje tri godine.

VIŠE O TOME

NOVO: BROQTRA Quality Report

Kompanija TRAVERSE je razvila do sada najmoćniji program za detaljnu kontrolu kvaliteta prevodilačkih projekata. Samim tim sve programe koje smo do sada koristili, izbacićemo iz upotrebe. To se odnosi na programe drugih nezavisnih proizvođača.

PROGRAMI KOJE KORISTIMO

Kompanija TRAVERSE za potrebe svojih klijenata, pored svog korporativnog prevodilačkog programa NORAPASS koristi i programe drugih kompanija koje razvijaju prevodilačke alate.
TRAVERSE - NORAPASS

TRAVERSE-NORAPASS je korporativni prevodilački softver kompanije TRAVERSE.

STAR GROUP - TRANSIT NXT

Transit NXT i TermStar NXT su programi kompanije STAR Group koje TRAVERSE najčešće koristi.

KILGRAY - MEMOQ

MEMOQ je prevodilački softver kompanije KILGRAY. U skladu sa potrebama naših klijenata i partnera koristimo i ovaj softver.

SDL - TRADOS STUDIO

TRADOS ja najpopularniji i najrasprostranjeniji prevodilački softver. Za potrebe naših klijenata koristimo i ovaj softver.

XTM INTERNATIONAL

XTM je poslednji izbor naše kompanije i u zavisnosti od količine teksta za prevod i od samog klijenta ili partnera odlučujemo da li ćemo raditi u ovom alatu.

ACROSS SYSTEM - ACROSS

Samo za potrebe naših klijenata i dugogodišnjih partnera koji koriste ACROSS, možemo raditi i u ovom alatu.

TRAVERSE - pXmanger

TRAVERSE-PXMANAGER je korporativni program kompanije TRAVERSE za efikasno upravljanje prevodilačkim projektima.

MEMSOURCE A.S. - MEMSOURCE

MEMSOURCE kao i XTM je poslednji izbor naše kompanije i koristimo ga samo ako to od nas izričito zahteva klijent ili partner.

TRAVERSE NUDI SKUP UTVRĐENIH STANDARDA, FLEKSIBILNIH PROCESA I GARANTUJE ODRŽIVO I KOMPLETNO REŠENJE ZA SVE VRSTE INDUSTRIJA
INDUSTRIJA

AUTO INDUSTRIJA I TRANSPORT

Kompanija TRAVERSE već 10 godina uspešno radi prevode iz oblasti automobilske industrije. Prevodimo: uputstva za upotrebu, reklamne brošure, auto delove, sajtove za prodaju delova sa opisom proizvoda kao i same sajtove kompanija koje proizvode i prodaju automobile.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

MEDICINA I MEDICINSKA OPREMA

Medicina i medicinska oprema je jedna od oblasti u kojem je naša kompanija ekspert za tu oblast Do sada smo preveli više od 5 000 000 reči iz oblasti medicine i medicinske opreme. Prevodimo najsavremenije medicinske uređaje, uputstva za njihovu upotrebu, propagadni materijal, veb prezentacije, medicinske izveštaje, tendersku dokumentaciju...

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

FARMACIJA I PRIRODNE NAUKE

Mnoge farmaceutske kuće kao i kompanije koje trguju lekovima i medicinskim sredstima nama su ukazali poverenje od samog početka našeg poslovanja. Prevodimo: SPC (Pregled karakteristika proizvoda), PIL (Uputstvo sa informacijama za pacijenta) kao i brojne ugovore.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Informacione tehnologije su svuda oko nas i sastavni su deo naših života. Samim tim, svakodnevno imamo zahteve za prevodilačkim uslugama iz ove oblasti. Preveli smo milione reči iz ove oblasti i lokalizovali mnoge softvere koji se koriste u svakodnevnom životu.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

MAŠINSTVO I POSTROJENJA

Iz ove privredne grane prevodimo dokumentaciju za projektovanje, izradu i održavanje mehaničkih sistema, termodinamike, mehanike fluida, materijala i obrade metala. Prevodimo dokumentaciju za proizvodnju automobila i aviona, rashladnih i grejnih sistema, izrade postrojenja, industrijske opreme i mašina.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

FINANSIJE I OSIGURANJE

Većina osiguravajućih kuća posluje sa nama. Prevodimo: izveštaje o štetama, polise osiguranja, ugovore, interne pravilnike poslovanja, veb prezentacije samih osiguravajućih kuća, reklamne brošure. Mnoge banke takođe posluju sa nama. Za njih prevodimo njihove sistemske softvere, ugovore, kreditnu dokumentaciju, veb prezentacije, reklamni materijal, pravilnike poslovanja, dokumentaciju za ljudske resurse itd.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

POLJOPRIVREDA I MEHANIZACIJA

Poljoprivreda i poljoprivredna mehanizacija je jedna od privrednih grana sa kojom je TRAVERSE počela da radi profesionalne prevode. Klijenti naše kompanije iz ove grane industrije su globalne kompanije koje proizvode poljoprivrednu mehanizaciju i proizvode za poljoprivredu.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

ELEKTROTEHNIKA

Elektrotehnika se sastoji iz mnogo celina i iz ove privredne grane prevodimo dokumentaciju iz energetike, analogne i didgitalne elektronike, fizičke elektronike, telekomunikacija, automatike, računarskih sistema, hardvera i softvera. Mnoge globalne kompanije iz ove industrijske grane su naši klijenti.

VIŠE O TOME
INDUSTRIJA

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Za ovu privrednu granu prevodimo veb prezentacije, brošure, reklamni materijal bilo da je on štampan ili u digitalnom formatu. Radimo prevode za mnoge turističke organizacije i u zemlji i u inostranstvu, za mnoge hotele i druge ugostiteljske objekte, nacionalne parkove, zaštićene i objekte od nacionalnog i svetskog značaja.

VIŠE O TOME

TRAVERSE TIM - RUKOVODSTVO

Kompanija TRAVERSE je globalni provajder za proizvodnju prevodilačkih usluga i upravljanje sadržajima. Sa više od 15 godina iskustva na globalnom nivou i timom za upravljanje projektima, prevodiocima, lektorima i menadžerima za kontrolu kvaliteta stvaramo najbolje poslovne rezultate za naše klijente širom sveta. Naš tim broji više od 700 eksternih i internih saradnika na globalnom nivou.
DUŠAN ILIĆ OSNIVAČ I GENERALNI DIREKTOR
Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti, Diplomirani inženjer informacionih sistema
BOR SOKO EKSTERNI KONSULTANT
Diplomirani inženjer telekomunikacija i informacionih tehnologija, Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti
ANITA BECK DIREKTOR KANCELARIJE, NEW YORK
Diplomirani profesor nemačkog jezika i književnosti, Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti
ROSANDA ILIĆ DIREKTOR PRODAJE, BEOGRAD
Diplomirani profesor albanskog jezika i književnosti.

STATISTIKA REZULTATA

Naša kompanija svim svojim klijentima, potencijalnim klijentima i partnerima u mogućnosti je da ponudi niz utvrđenih standarda ili individualnih fleksibilnih procesa kako bi zagarantovali održiva, uspešna i kompletna rešenja za bilo koju granu industrije, bilo koji proces ili skup procesa. To je matrica za rezultate koje postižemo svih ovih godina.

NAŠI REZULTATI ZA 2017. GODINU

5985 ZAVRŠENIH PROJEKATA
786 SARADNIKA
258 KLIJENATA
5776 JEZIČKIH PAROVA

NOVOSTI I VESTI

NAŠ ZADATAK JE DA SVE NAŠE KLIJENTE I SARADNIKE BLAGOVREMENO OBAVEŠTAVAMO O SVIM NAŠIM AKTIVNOSTIMA, NOVOSTIMA, REZULTATIMA I EVENTUALNIM PROMENAMA.
BROQTRA - Quality Report
BROQTRA je najnoviji softver kompanije TRAVERSE za kontrolu kvaliteta prevedenog sadržaja. Nakon dve godine rada na softveru i posle detaljnih provera i analiza je odlučeno da program savršeno radi i da ćemo sve slične programe drugih proizvođača koje smo do sada koristili, zameniti našim programom. Obuka za sve naše saradnike biće organizovana u što kraćem vremenskom roku.
Novi broj telefona kompanije TRAVERSE, Beograd, 011 41 21 654
Kompanija TRAVERSE je 15.06.2018. godine, promenila svoj broj telefona. Naš novi broj telefona je: 011 41 21 654
Anita Beck, nova direktorka kancelarije New York, TRAVERSE CORPORATION, USA
Naša koleginica Anita Beck, svojim radom i zalaganjem za vrlo kratko vreme rada u našoj kompaniji je ostvarila značajne rezultate. Iskazana lojalnost prema upravi kompanije, rezultirala je time da je odlučeno da joj se poveri upravljanje najznačajnijom kanelarijom naše kompanije.

BESPLATNA PONUDA

U svakom trentku možemo da Vam projektujemo BESPLATNU PONUDU bez ikakvih obaveza da kod nas radite prevod i usluge povezane sa njima. Nakon 30 minuta od slanja dokumentacije za koju Vam je potreban prevod, na Vašu Email adresu će Vam biti dostavljena ponuda sa svim potrebnim informacijama.
ZATRAŽITE PONUDU

UPRAVLJANJE PREVODILAČKIM PROJEKTIMA

TRAVERSE PXManagement

2018. godine, razvili smo korporativni program za upravljanje prevodilačkim projektima. Na tržištu postoje slični softveri za upravljanje prevodilačkim projektima. Prednost našeg programa je u tome što se unosom podataka u jedan kanal, svi podaci prenose na sve postojeće kanale.

VIŠE O TOME

ZAPOSLENJE

Kompanija TRAVERSE je u stalnoj potrazi za kvalitetnim kadrom. Ako imate prevodilačko iskustvo iz oblasti industrije i radite u prevodilačkim alatima, možete pogledati stranicu "SVI POSLOVI" i aplicirati za rad u našoj kompaniji, ukoliko postoji oglas koji odgovara Vašim kvalifikacijama.


SVI POSLOVI
ZAPOSLENJE

PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Uslovi: diplomirani profesor nemačkog jezika i književnosti. Minimum dve godine prevodilačkog iskustva. Rad u prevodilačkim programima: SDL Trados, Star Transit XV, Star Transit NXT, SDL Passolo, Across, MemoQ. Rad na projektima. Biografije slati isključivo na srpskom jeziku.

KONKURIŠITE
ZAPOSLENJE

PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Uslovi: diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti. Minimum dve godine prevodilačkog iskustva. Rad u prevodilačkim programima: SDL Trados, Star Transit XV, Star Transit NXT, SDL Passolo, Across, MemoQ. Rad na projektima. Biografije slati isključivo na srpskom jeziku.

KONKURIŠITE
ZAPOSLENJE

PREVODILAC ZA ITALIJANSKI JEZIK

Uslovi: diplomirani profesor italijanskog jezika i književnosti. Minimum dve godine prevodilačkog iskustva. Rad u prevodilačkim programima: SDL Trados, Star Transit XV, Star Transit NXT, SDL Passolo, Across, MemoQ. Rad na projektima. Biografije slati isključivo na srpskom jeziku.

KONKURIŠITE

NAŠI KLIJENTI I REFERENCE

LISTU SVIH REFERENCI I KLIJENATA MOŽETE POGLEDATI
OVDE

CENOVNIK

Cene za prevodilačke usluge zavise od mnogo faktora. Zavise od jezičkog para, količine teksta za prevod, roka za isporuku prevoda, oblasti koja se prevodi, stalnih ili povremenih zahteva, dužine saradnje sa nama, dugoročnih ili kratkoročnih projekata, vrste usluge...

OPCIONI CENOVNIK
DAJEMO POPUSTE ZA DUGOROČNU SARADNJU I NA VELIKE KOLIČINE TEKSTA ZA PREVOD

Nikole Spasića 3, 11000 Beograd,
Stari Grad, Srbija
(M) +381 63 449 059
(O) +381 11 41 21 654