SPISAK JEZIKA KOJE IMAMO U SVOJOJ PONUDI

U našoj ponudi imamo više od 150 jezika ili više od 22000 jezičkih kombinacija. U ponudi imamo sve kombinacije sa srpskog i na srpski jezik. Pored toga prevodimo i sa stranog jezika na drugi strani jezik. Svi naši saradnici su izvorni govornici jezika na koji rade prevode.

ENGLESKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik i druge kombinacije za engleski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ENGLESKI JEZIK

NEMAČKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački jezik i druge kombinacije za nemački jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA NEMAČKI JEZIK

FRANCUSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa francuskog na srpski jezik i sa srpskog na francuski jezik i druge kombinacije za francuski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA FRANCUSKI JEZIK

ITALIJANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa italijanskog na srpski jezik i sa srpskog na italijanski jezik i druge kombinacije za engleski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ITALIJANSKI JEZIK

ŠPANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa španskog na srpski jezik i sa srpskog na španski jezik i druge kombinacije za španski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ŠPANSKI JEZIK

HOLANDSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa holandskog na srpski jezik i sa srpskog na holandski jezik i druge kombinacije za holandski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA HOLANDSKI JEZIK

GRČKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa grčkog na srpski jezik i sa srpskog na grčki jezik i druge kombinacije za grčki jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA GRČKI JEZIK

TURSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa turskog na srpski jezik i sa srpskog na turski jezik i druge kombinacije za turski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA TURSKI JEZIK

RUSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa ruskog na srpski jezik i sa srpskog na ruski jezik i druge kombinacije za ruski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA RUSKI JEZIK

MAĐARSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa mađarskog na srpski jezik i sa srpskog na mađarski jezik i druge kombinacije za mađarski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA MAĐARSKI JEZIK

RUMUNSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa rumunskog na srpski jezik i sa srpskog na rumunski jezik i druge kombinacije za rumunski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA RUMUNSKI JEZIK

BUGARSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa bugarskog na srpski jezik i sa srpskog na bugarski jezik i druge kombinacije za bugarski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA BUGARSKI JEZIK

SLOVAČKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa slovačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovački jezik i druge kombinacije za slovački jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA SLOVAČKI JEZIK

ČEŠKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa češkog na srpski jezik i sa srpskog na češki jezik i druge kombinacije za češki jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ČEŠKI JEZIK

POLJSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa poljskog na srpski jezik i sa srpskog na poljski jezik i druge kombinacije za poljski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA POLJSKI JEZIK

DANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa danskog na srpski jezik i sa srpskog na danski jezik i druge kombinacije za danski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA DANSKI JEZIK

FINSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa finskog na srpski jezik i sa srpskog na finski jezik i druge kombinacije za finski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA FINSKI JEZIK

ŠVEDSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa švedskog na srpski jezik i sa srpskog na švedski jezik i druge kombinacije za švedski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ŠVEDSKI JEZIK

NORVEŠKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa norveškog na srpski jezik i sa srpskog na norveški jezik i druge kombinacije za norveški jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA NORVEŠKI JEZIK

LITVANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa litvanskog na srpski jezik i sa srpskog na litvanski jezik i druge kombinacije za litvanski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA LITVANSKI JEZIK

LETONSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa letonskog na srpski jezik i sa srpskog na letonski jezik i druge kombinacije za letonski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA LETONSKI JEZIK

ESTONSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa estonskog na srpski jezik i sa srpskog na estonski jezik i druge kombinacije za estonski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ESTONSKI JEZIK

PORTUGALSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa portugalskog na srpski jezik i sa srpskog na portugalski jezik i druge kombinacije za portugalski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA PORTUGALSKI JEZIK

SLOVENAČKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa slovenačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovenački jezik i druge kombinacije za slovenački jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA SLOVENAČKI JEZIK

ALBANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa albanskog na srpski jezik i sa srpskog na albanski jezik i druge kombinacije za albanski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ALBANSKI JEZIK

MAKEDOSNKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa makedonskog na srpski jezik i sa srpskog na makedonski jezik i druge kombinacije za makedonski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA MAKEDONSKI JEZIK

BOSANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa bosanskog na srpski jezik i sa srpskog na bosanski jezik i druge kombinacije za bosanski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA BOSANSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa hrvatskog na srpski jezik i sa srpskog na hrvatski jezik i druge kombinacije za hrvatski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA HRVATSKI JEZIK

CRNOGORSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa crnogorskog na srpski jezik i sa srpskog na crnogorski jezik i druge kombinacije za crnogorski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA CRNOGORSKI JEZIK

UKRAJINSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa ukrajinskog na srpski jezik i sa srpskog na ukrajinski jezik i druge kombinacije za ukrajinski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA UKRAJINSKI JEZIK

BELORUSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa beloruskog na srpski jezik i sa srpskog na beloruski jezik i druge kombinacije za beloruski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA BELORUSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa latinskog na srpski jezik i sa srpskog na latinski jezik i druge kombinacije za latinski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA LATINSKI JEZIK

ARAPSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa arapskog na srpski jezik i sa srpskog na arapski jezik i druge kombinacije za arapski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ARAPSKI JEZIK

JAPANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa japanskog na srpski jezik i sa srpskog na japanski jezik i druge kombinacije za japanski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA JAPANSKI JEZIK

KOREJSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa korejskog na srpski jezik i sa srpskog na korejski jezik i druge kombinacije za korejski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA KOREJSKI JEZIK

HEBREJSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa hebrejskog na srpski jezik i sa srpskog na hebrejski jezik i druge kombinacije za hebrejski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA HEBREJSKI JEZIK

AZERBEJDŽANSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa azerbejdžanskog na srpski jezik i sa srpskog na azerbejdžanski jezik i druge kombinacije za azerbejdžanski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA AZERBEJDŽANSKI JEZIK

MOLDAVSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa moldavskog na srpski jezik i sa srpskog na moldavski jezik i druge kombinacije za moldavski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA MOLDAVSKI JEZIK

ISLANDSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa islandskog na srpski jezik i sa srpskog na islandski jezik i druge kombinacije za islandski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA ISLANDSKI JEZIK

GRUZIJSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa gruzijskog na srpski jezik i sa srpskog na gruzijski jezik i druge kombinacije za gruzijski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA GRUZIJSKI JEZIK

MALTEŠKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa malteškog na srpski jezik i sa srpskog na malteški jezik i druge kombinacije za malteški jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA MALTEŠKI JEZIK

KAZAČKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa kazačkog na srpski jezik i sa srpskog na kazački jezik i druge kombinacije za kazački jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA KAZAČKI JEZIK

UZBEČKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa uzbečkog na srpski jezik i sa srpskog na uzbečki jezik i druge kombinacije za uzbečki jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA UZBEČKI JEZIK

VIJETNAMSKI JEZIK

Kompanija Traverse u prilici je da svojim klijentima ponudi pored prevoda sa vijetnamskog na srpski jezik i sa srpskog na vijetnamski jezik i druge kombinacije za vijetnamski jezik. Ukupan broj jezičkih parova prelazi brojku od 22000.

VIŠE O JEZIČKIM PAROVIMA ZA VIJETNAMSKI JEZIK