KOMPANIJA TRAVERSE

Kompanija Traverse d.o.o. osnovana je 2003. godine i za ovih 15 godina postojanja prevela je milijarde reči za globalne kompanije.