PISANI PREVODI

Kreiranje i upravljanje projektima. Izrada troškova i faktura za projekte. Lektura i osiguranje kvaliteta. Uređivanje i upravljanje referentnim materijalom. Kreiranje, uređivanje i upravljanje terminologijom. Prilagođavanje korisničkog interfejsa već prevedenih projekata. Provera pravopisa, provera formata, provera tagova i oznaka, provera unutrašnjih ponavljanja, lektura, status segmenata. Prevod i upotreba terminologije.

Pisani prevodi za engleski jezik

Pisani prevodi za engleski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na engleski jezik i sa engleskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima datoteka. Naši softveri nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za nemački jezik

Pisani prevodi za nemački jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na nemački jezik i sa nemačkog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za francuski jezik

Pisani prevodi za francuski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju za sve grane industrije sa francuskog na srpski jezik i sa srpskog na francuski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na francuski jezik i sa francuskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima datoteka. Naši softveri nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za italijanski jezik

Pisani prevodi za italijanski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa italijanskog na srpski jezik i sa srpskog na italijanski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na italijanski jezik i sa italijanskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za španski jezik

Pisani prevodi za španski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa španskog na srpski jezik i sa srpskog na španski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na španski jezik i sa španskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za holandski jezik

Pisani prevodi za holandski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa holandskog na srpski jezik i sa srpskog na holandski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na holandski jezik i sa holandskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za grčki jezik

Pisani prevodi za grčki jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa grčkog na srpski jezik i sa srpskog na grčki jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na grčki jezik i sa grčkog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za turski jezik

Pisani prevodi za turski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa turskog na srpski jezik i sa srpskog na turski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na turski jezik i sa turskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za ruski jezik

Pisani prevodi za ruski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa ruskog na srpski jezik i sa srpskog na ruski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na ruski jezik i sa ruskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za mađarski jezik

Pisani prevodi za mađarski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa mađarskog na srpski jezik i sa srpskog na mađarski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na mađarski jezik i sa mađarskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za rumunski jezik

Pisani prevodi za rumunski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa rumunskog na srpski jezik i sa srpskog na rumunski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na rumunski jezik i sa rumunskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za bugarski jezik

Pisani prevodi za bugarski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa bugarskog na srpski jezik i sa srpskog na bugarski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na bugarski jezik i sa bugarskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za slovački jezik

Pisani prevodi za slovački jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa slovačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovački jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na slovački jezik i sa slovačkog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za češki jezik

Pisani prevodi za češki jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa češkog na srpski jezik i sa srpskog na češki jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na češki jezik i sa češkog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za poljski jezik

Pisani prevodi za poljski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa poljskog na srpski jezik i sa srpskog na poljski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na poljski jezik i sa poljskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za danski jezik

Pisani prevodi za danski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa danskog na srpski jezik i sa srpskog na danski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na danski jezik i sa danskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za finski jezik

Pisani prevodi za finski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa finskog na srpski jezik i sa srpskog na finski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na finski jezik i sa finskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za švedski jezik

Pisani prevodi za švedski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa švedskog na srpski jezik i sa srpskog na švedski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na švedski jezik i sa švedskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za norveški jezik

Pisani prevodi za norveški jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa norveškog na srpski jezik i sa srpskog na norveški jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na norveški jezik i sa norveškog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za litvanski jezik

Pisani prevodi za litvanski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa litvanskog na srpski jezik i sa srpskog na litvanski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na litvanski jezik i sa litvanskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za letonski jezik

Pisani prevodi za letonski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa letonskog na srpski jezik i sa srpskog na letonski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na letonski jezik i sa letonskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za estonski jezik

Pisani prevodi za estonski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa estonskog na srpski jezik i sa srpskog na estonski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na estonski jezik i sa estonskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za portugalski jezik

Pisani prevodi za portugalski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa portugalskog na srpski jezik i sa srpskog na portugalski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na portugalski jezik i sa portugalskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za slovenački jezik

Pisani prevodi za slovenački jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa slovenačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovenački jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na slovenački jezik i sa slovenačkog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za albanski jezik

Pisani prevodi za albanski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa albanskog na srpski jezik i sa srpskog na albanski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na albanski jezik i sa albanskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za makedonski jezik

Pisani prevodi za makedonski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa makedonskog na srpski jezik i sa srpskog na makedonski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na makedonski jezik i sa makedonskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za bosanski jezik

Pisani prevodi za bosanski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa bosanskog na srpski jezik i sa srpskog na bosanski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na bosanski jezik i sa bosanskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za hrvatski jezik

Pisani prevodi za hrvatski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa hrvatskog na srpski jezik i sa srpskog na hrvatski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na hrvatski jezik i sa hrvatskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za crnogorski jezik

Pisani prevodi za crnogorski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa crnogorskog na srpski jezik i sa srpskog na crnogorski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za ukrajinski jezik

Pisani prevodi za ukrajinski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa ukrajinskog na srpski jezik i sa srpskog na ukrajinski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na ukrajinski jezik i sa ukrajinskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za beloruski jezik

Pisani prevodi za beloruski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa beloruskog na srpski jezik i sa srpskog na beloruski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na beloruski jezik i sa beloruskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za latinski jezik

Pisani prevodi za latinski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa latinskog na srpski jezik i sa srpskog na latinski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na latinski jezik i sa latinskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za arapski jezik

Pisani prevodi za arapski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa arapskog na srpski jezik i sa srpskog na arapski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na arapski jezik i sa arapskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za japanski jezik

Pisani prevodi za japanski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa japanskog na srpski jezik i sa srpskog na japanski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na japanski jezik i sa japanskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za kineski jezik

Pisani prevodi za kineski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa kineskog na srpski jezik i sa srpskog na kineski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na kineski jezik i sa kineskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za korejski jezik

Pisani prevodi za korejski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa korejskog na srpski jezik i sa srpskog na korejski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na korejski jezik i sa korejskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za hebrejski jezik

Pisani prevodi za hebrejski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa hebrejskog na srpski jezik i sa srpskog na hebrejski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na hebrejski jezik i sa hebrejskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za azerbejdžanski jezik

Pisani prevodi za azerbejdžanski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa azerbejdžanskog na srpski jezik i sa srpskog na azerbejdžanski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na azerbejdžanski jezik i sa azerbejdžanskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za moldavski jezik

Pisani prevodi za moldavski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa moldavskog na srpski jezik i sa srpskog na moldavski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na moldavski jezik i sa moldavskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za islandski jezik

Pisani prevodi za islandski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa islandskog na srpski jezik i sa srpskog na islandski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na islandski jezik i sa islandskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za gruzijski jezik

Pisani prevodi za gruzijski jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa gruzijskog na srpski jezik i sa srpskog na gruzijski jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na gruzijski jezik i sa gruzijskog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima ekstenzija. Naši softveri i alati nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal i namenske rečnike iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .
Pisani prevodi za malteški jezik

Pisani prevodi za malteški jezik za sve privredne grane i industriju.

Prevodimo svu dokumentaciju iz svih privrednih grana sa malteškog na srpski jezik i sa srpskog na malteški jezik. Takođe možemo da obezbedimo prevode sa drugog stranog jezika na malteški jezik i sa malteškog jezika na drugi strani jezik. Svi naši prevodioci su izvorni govornici. Radimo sa apsolutno svim tipovima datoteka. Naši softveri nam omogućavaju automatsko prevođenje identičnih segmenata u dokumentu, koristimo predloge iz referentnog materijala za slične delove teksta. Sve to ubrzava prevodilački proces, terminologija je tačna i konzistenta kroz ceo projekat. Kreiramo referentni materijal iz odgovarajućih izvora koji su odobreni od strane klijenta.

VIŠE O TOME . . .