Tumač sudski za engleski jezik

Tumač sudski za engleski jezik. Kompanija Traverse za potrebe svojih klijenta radi prevode sa overom tumača sudskih za engleski jezik. Da bi ispunili očekivanja naših klijenata, naš posao počinje odabirom odgovarajućeg tumača koji je kvalifikovan za jezik, predmet i individualne zahteve klijenata. Pored pisanih prevoda organizujemo simultano i konsekutivno prevođenje za događaje, sastanke, konferencije, pregovore, intervjue i prezentacije.

Prevodi sa overom tumača sudskog za engleski jezik ličnih dokumenata:

- izvodi iz matičnih knjiga rođenih sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- izvodi iz knjiga venčanih i umrlih sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- uverenja o prebivalištu sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- uverenja o nekažnjavanju sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- potvrde o boravku sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- potvrde o prihodima sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- diplome sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- prepisi ocena sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- izjave sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- punomoćja sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- radne dozvole sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- potvrde o stanju računa u banci sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- istorije bolesti sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ostale lične dokumente sa overom tumača sudskog za engleski jezik

Kompanija Traverse je profesionalna prevodilačka kompanija, registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sertifikovana prema međunarodno priznatim standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015, sa kreditnim rejtingom "AAA GOLD" kompanije Bisnode, koja sa sigurnošću proizvodi najkvalitetnije prevode tumača sudskih za engleski jezik sa širokim poznavanjem pravnih i sudskih procedura.
Prevodi sa overom tumača sudskih za engleski jezik dokumentacije za pravna lica:

- izvodi rešenja iz Agencije za privredne registre sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- finansijski izveštaji sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- statistički izveštaji sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- bilansi stanja i uspeha sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- revizorski izveštaji sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- kupoprodajni ugovori sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- tenderska dokumentacija sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- dokumentacija za ponude sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- pisane deklaracije sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- fakture sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- sertifikate sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- statute sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- patente sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- berzanske izveštaje sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ugovore o prodaji roba i usluga sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ostalu dokumentaciju pravnih lica sa overom tumača sudskog za engleski jezik

Bez obzira da li Vam je neophodno pravno tumačenje, podrška za pravni prevod, ili samo jednokratno sudsko tumačenje, u mogućnosti smo da Vam pružimo visoko kvalitetnu uslugu koja je neophodna svakoj profesionalnoj kompaniji koja strogo vodi računa o svom imidžu u poslovnom svetu. Sa naše strane uvek ćemo Vam obezbediti tumača sudskog za engleski jezik koji ima dugogodišnje pravno znanje, uz garanciju da je tumačenje izabranog tumača sudskog za engleski jezik uvek tačno i verno originalnom izvoru.
Prevodi sa overom tumača sudskog za engleski jezik tehničke dokumentacije:

- ateste sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- laboratorijska ispitivanja uzoraka sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- sigurnosno-tehnički listovi sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ostalu tehničku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za engleski jezik

Kompanija Traverse se pridržava rigoroznih procedura za upravljanje kvalitetom tokom celog prevodilačkog procesa i naše poslovanje se bazira na 100% fokusu na korisnike naših usluga.
Prevodi sa overom tumača sudskih za engleski jezik pravne i sudske dokumentacije:

- potvrde o rezidentnosti sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ugovore o saradnji sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- tužbe sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- rešenja sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- odluke sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- zapisnike sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- izveštaje o testiranju sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- pravilnike sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- preambule sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- apostile sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ostalu pravnu i sudsku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za engleski jezik

Radimo prevode sa overom sudskih tumača za engleski jezik potvrda o rezidentnosti, ugovora o saradnji, tužbi, rešenja, odluka, zapisnika, izveštaja o testiranju, pravilnika, preambula, apostila i svu ostalu pravnu i sudsku dokumentaciju. Svi naši tumači sudski za engleski jezik vezani su ugovorom o poverljivosti informacija, poštujući potrebe za poverljivom komunikacijom između svih strana.
Prevodi sa overom tumača sudskog za engleski jezik medicinske i farmaceutske dokumentacije:

- medicinske proizvode sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- specifikacije farmaceutskih proizvoda sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- SPC sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- PIL sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- istraživanja sa overom tumača sudskog za engleski jezik,
- ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za engleski jezik

Kompanija Traverse radi prevode sa overom sudskog tumača za engleski jezik za medicinske proizvode, specifikacije farmaceutskih proizvoda, SPC, PIL, razna istraživanja i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju.
Pored pisanih prevoda sa overom tumača sudskih za engleski jezik, naša kompanija radi i:

Simultano tumačenje za engleski jezik:
organizujemo simultano tumačenje za engleski jezik za konferencije, sajmove, sastanke, prezentacije, kongrese i druge događaje.

Konsekutivno tumačenje za engleski jezik:
obezbeđujemo specijalizovane prevodioce za radne sastanke, treninge, jezičku pomoć, konferencije, sajmove, prezentacije, kongrese, lične potrebe građana, pravne i sudske potrebe građana i privrednih subjekata.

Pored konsekutivnog i simultanog prevođenja, postoje još dve vrste usmenog prevođenja i tumačenja. "Liaison" tumačenje je tumačenje lice u lice, na primer tokom suđenja između stranaka i advokata koji ne govore isti jezik. "Chuchotage" tumačenje je istovremeno tumačenje u kojem prevodioci samo šalju informacije jednoj ili dvema osobama šapatom.