Tumač sudski za kineski jezik

Tumač sudski za kineski jezik. Kompanija Traverse za potrebe svojih klijenta radi prevode sa overom tumača sudskih za kineski jezik. Da bi ispunili očekivanja naših klijenata, naš posao počinje odabirom odgovarajućeg tumača koji je kvalifikovan za jezik, predmet i individualne zahteve klijenata. Pored pisanih prevoda organizujemo simultano i konsekutivno prevođenje za događaje, sastanke, konferencije, pregovore, intervjue i prezentacije.

Prevodi sa overom tumača sudskog za kineski jezik ličnih dokumenata:

- izvodi iz matičnih knjiga rođenih sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- izvodi iz knjiga venčanih i umrlih sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- uverenja o prebivalištu sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- uverenja o nekažnjavanju sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- potvrde o boravku sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- potvrde o prihodima sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- diplome sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- prepisi ocena sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- izjave sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- punomoćja sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- radne dozvole sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- potvrde o stanju računa u banci sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- istorije bolesti sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ostale lične dokumente sa overom tumača sudskog za kineski jezik

Kompanija Traverse je profesionalna prevodilačka kompanija, registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sertifikovana prema međunarodno priznatim standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015, sa kreditnim rejtingom "AAA GOLD" kompanije Bisnode, koja sa sigurnošću proizvodi najkvalitetnije prevode tumača sudskih za kineski jezik sa širokim poznavanjem pravnih i sudskih procedura.
Prevodi sa overom tumača sudskih za kineski jezik dokumentacije za pravna lica:

- izvodi rešenja iz Agencije za privredne registre sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- finansijski izveštaji sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- statistički izveštaji sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- bilansi stanja i uspeha sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- revizorski izveštaji sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- kupoprodajni ugovori sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- tenderska dokumentacija sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- dokumentacija za ponude sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- pisane deklaracije sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- fakture sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- sertifikate sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- statute sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- patente sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- berzanske izveštaje sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ugovore o prodaji roba i usluga sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ostalu dokumentaciju pravnih lica sa overom tumača sudskog za kineski jezik

Bez obzira da li Vam je neophodno pravno tumačenje, podrška za pravni prevod, ili samo jednokratno sudsko tumačenje, u mogućnosti smo da Vam pružimo visoko kvalitetnu uslugu koja je neophodna svakoj profesionalnoj kompaniji koja strogo vodi računa o svom imidžu u poslovnom svetu. Sa naše strane uvek ćemo Vam obezbediti tumača sudskog za kineski jezik koji ima dugogodišnje pravno znanje, uz garanciju da je tumačenje izabranog tumača sudskog za kineski jezik uvek tačno i verno originalnom izvoru.
Prevodi sa overom tumača sudskog za kineski jezik tehničke dokumentacije:

- ateste sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- laboratorijska ispitivanja uzoraka sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- sigurnosno-tehnički listovi sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ostalu tehničku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za kineski jezik

Kompanija Traverse se pridržava rigoroznih procedura za upravljanje kvalitetom tokom celog prevodilačkog procesa i naše poslovanje se bazira na 100% fokusu na korisnike naših usluga.
Prevodi sa overom tumača sudskih za kineski jezik pravne i sudske dokumentacije:

- potvrde o rezidentnosti sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ugovore o saradnji sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- tužbe sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- rešenja sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- odluke sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- zapisnike sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- izveštaje o testiranju sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- pravilnike sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- preambule sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- apostile sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ostalu pravnu i sudsku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za kineski jezik

Radimo prevode sa overom sudskih tumača za kineski jezik potvrda o rezidentnosti, ugovora o saradnji, tužbi, rešenja, odluka, zapisnika, izveštaja o testiranju, pravilnika, preambula, apostila i svu ostalu pravnu i sudsku dokumentaciju. Svi naši tumači sudski za kineski jezik vezani su ugovorom o poverljivosti informacija, poštujući potrebe za poverljivom komunikacijom između svih strana.
Prevodi sa overom tumača sudskog za kineski jezik medicinske i farmaceutske dokumentacije:

- medicinske proizvode sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- specifikacije farmaceutskih proizvoda sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- SPC sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- PIL sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- istraživanja sa overom tumača sudskog za kineski jezik,
- ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za kineski jezik

Kompanija Traverse radi prevode sa overom sudskog tumača za kineski jezik za medicinske proizvode, specifikacije farmaceutskih proizvoda, SPC, PIL, razna istraživanja i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju.
Pored pisanih prevoda sa overom tumača sudskih za kineski jezik, naša kompanija radi i:

Simultano tumačenje za kineski jezik:
organizujemo simultano tumačenje za kineski jezik za konferencije, sajmove, sastanke, prezentacije, kongrese i druge događaje.

Konsekutivno tumačenje za kineski jezik:
obezbeđujemo specijalizovane prevodioce za radne sastanke, treninge, jezičku pomoć, konferencije, sajmove, prezentacije, kongrese, lične potrebe građana, pravne i sudske potrebe građana i privrednih subjekata.

Pored konsekutivnog i simultanog prevođenja, postoje još dve vrste usmenog prevođenja i tumačenja. "Liaison" tumačenje je tumačenje lice u lice, na primer tokom suđenja između stranaka i advokata koji ne govore isti jezik. "Chuchotage" tumačenje je istovremeno tumačenje u kojem prevodioci samo šalju informacije jednoj ili dvema osobama šapatom.