Tumač sudski za rumunski jezik

Tumač sudski za rumunski jezik. Kompanija Traverse za potrebe svojih klijenta radi prevode sa overom tumača sudskih za rumunski jezik. Da bi ispunili očekivanja naših klijenata, naš posao počinje odabirom odgovarajućeg tumača koji je kvalifikovan za jezik, predmet i individualne zahteve klijenata. Pored pisanih prevoda organizujemo simultano i konsekutivno prevođenje za događaje, sastanke, konferencije, pregovore, intervjue i prezentacije.

Prevodi sa overom tumača sudskog za rumunski jezik ličnih dokumenata:

- izvodi iz matičnih knjiga rođenih sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- izvodi iz knjiga venčanih i umrlih sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- uverenja o prebivalištu sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- uverenja o nekažnjavanju sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- potvrde o boravku sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- potvrde o prihodima sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- diplome sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- prepisi ocena sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- izjave sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- punomoćja sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- radne dozvole sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- potvrde o stanju računa u banci sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- istorije bolesti sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ostale lične dokumente sa overom tumača sudskog za rumunski jezik

Kompanija Traverse je profesionalna prevodilačka kompanija, registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sertifikovana prema međunarodno priznatim standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015, sa kreditnim rejtingom "AAA GOLD" kompanije Bisnode, koja sa sigurnošću proizvodi najkvalitetnije prevode tumača sudskih za rumunski jezik sa širokim poznavanjem pravnih i sudskih procedura.
Prevodi sa overom tumača sudskih za rumunski jezik dokumentacije za pravna lica:

- izvodi rešenja iz Agencije za privredne registre sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- finansijski izveštaji sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- statistički izveštaji sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- bilansi stanja i uspeha sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- revizorski izveštaji sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- kupoprodajni ugovori sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- tenderska dokumentacija sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- dokumentacija za ponude sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- pisane deklaracije sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- fakture sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- sertifikate sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- statute sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- patente sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- berzanske izveštaje sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ugovore o prodaji roba i usluga sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ostalu dokumentaciju pravnih lica sa overom tumača sudskog za rumunski jezik

Bez obzira da li Vam je neophodno pravno tumačenje, podrška za pravni prevod, ili samo jednokratno sudsko tumačenje, u mogućnosti smo da Vam pružimo visoko kvalitetnu uslugu koja je neophodna svakoj profesionalnoj kompaniji koja strogo vodi računa o svom imidžu u poslovnom svetu. Sa naše strane uvek ćemo Vam obezbediti tumača sudskog za rumunski jezik koji ima dugogodišnje pravno znanje, uz garanciju da je tumačenje izabranog tumača sudskog za rumunski jezik uvek tačno i verno originalnom izvoru.
Prevodi sa overom tumača sudskog za rumunski jezik tehničke dokumentacije:

- ateste sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- laboratorijska ispitivanja uzoraka sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- sigurnosno-tehnički listovi sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ostalu tehničku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za rumunski jezik

Kompanija Traverse se pridržava rigoroznih procedura za upravljanje kvalitetom tokom celog prevodilačkog procesa i naše poslovanje se bazira na 100% fokusu na korisnike naših usluga.
Prevodi sa overom tumača sudskih za rumunski jezik pravne i sudske dokumentacije:

- potvrde o rezidentnosti sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ugovore o saradnji sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- tužbe sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- rešenja sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- odluke sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- zapisnike sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- izveštaje o testiranju sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- pravilnike sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- preambule sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- apostile sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ostalu pravnu i sudsku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za rumunski jezik

Radimo prevode sa overom sudskih tumača za rumunski jezik potvrda o rezidentnosti, ugovora o saradnji, tužbi, rešenja, odluka, zapisnika, izveštaja o testiranju, pravilnika, preambula, apostila i svu ostalu pravnu i sudsku dokumentaciju. Svi naši tumači sudski za rumunski jezik vezani su ugovorom o poverljivosti informacija, poštujući potrebe za poverljivom komunikacijom između svih strana.
Prevodi sa overom tumača sudskog za rumunski jezik medicinske i farmaceutske dokumentacije:

- medicinske proizvode sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- specifikacije farmaceutskih proizvoda sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- SPC sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- PIL sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- istraživanja sa overom tumača sudskog za rumunski jezik,
- ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju sa overom tumača sudskog za rumunski jezik

Kompanija Traverse radi prevode sa overom sudskog tumača za rumunski jezik za medicinske proizvode, specifikacije farmaceutskih proizvoda, SPC, PIL, razna istraživanja i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju.
Pored pisanih prevoda sa overom tumača sudskih za rumunski jezik, naša kompanija radi i:

Simultano tumačenje za rumunski jezik:
organizujemo simultano tumačenje za rumunski jezik za konferencije, sajmove, sastanke, prezentacije, kongrese i druge događaje.

Konsekutivno tumačenje za rumunski jezik:
obezbeđujemo specijalizovane prevodioce za radne sastanke, treninge, jezičku pomoć, konferencije, sajmove, prezentacije, kongrese, lične potrebe građana, pravne i sudske potrebe građana i privrednih subjekata.

Pored konsekutivnog i simultanog prevođenja, postoje još dve vrste usmenog prevođenja i tumačenja. "Liaison" tumačenje je tumačenje lice u lice, na primer tokom suđenja između stranaka i advokata koji ne govore isti jezik. "Chuchotage" tumačenje je istovremeno tumačenje u kojem prevodioci samo šalju informacije jednoj ili dvema osobama šapatom.