PREVODILAČKE USLUGE SA OVEROM SUDSKIH TUMAČA

Prevodilačke usluge sa overom sudskih tumača isključivo radimo za pravna lica odnosno kompanije i u ponudi imamo više od 50 jezika. Za razliku od drugih agencija, naša kompanija svojim klijentima može ponuditi prevode sa overom za jezike koji nisu zastupljeni na našim prostorima.

Prevodi sa overom sudskih tumača za engleski jezik

Tumač sudski za engleski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskog tumača za engleski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za nemački jezik

Tumač sudski za nemački jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskog tumača za nemački jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za francuski jezik

Tumač sudski za francuski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa francuskog na srpski jezik i sa srpskog na francuski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za francuski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za italijanski jezik

Tumač sudski za italijanski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa italijanskog na srpski jezik i sa srpskog na italijanski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za italijanski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za španski jezik

Tumač sudski za španski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa španskog na srpski jezik i sa srpskog na španski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za španski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za holandski jezik

Tumač sudski za holandski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa holandskog na srpski jezik i sa srpskog na holandski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za holandski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za grčki jezik

Tumač sudski za grčki jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa grčkog na srpski jezik i sa srpskog na grčki jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za grčki jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za turski jezik

Tumač sudski za turski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa turskog na srpski jezik i sa srpskog na turski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za turski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za ruski jezik

Tumač sudski za ruski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa ruskog na srpski jezik i sa srpskog na ruski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za ruski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za mađarski jezik

Tumač sudski za mađarski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa mađarskog na srpski jezik i sa srpskog na mađarski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za mađarski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za rumunski jezik

Tumač sudski za rumunski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa rumunskog na srpski jezik i sa srpskog na rumunski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za rumunski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za bugarski jezik

Tumač sudski za bugarski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa bugarskog na srpski jezik i sa srpskog na bugarski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za bugarski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za slovački jezik

Tumač sudski za slovački jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa slovačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovački jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za slovački jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za češki jezik

Tumač sudski za češki jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa češkog na srpski jezik i sa srpskog na češki jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za češki jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za poljski jezik

Tumač sudski za poljski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa poljskog na srpski jezik i sa srpskog na poljski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za poljski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za danski jezik

Tumač sudski za danski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa danskog na srpski jezik i sa srpskog na danski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za danski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za finski jezik

Tumač sudski za finski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa finskog na srpski jezik i sa srpskog na finski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za finski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za švedski jezik

Tumač sudski za švedski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa švedskog na srpski jezik i sa srpskog na švedski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za švedski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za norveški jezik

Tumač sudski za norveški jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa norveškog na srpski jezik i sa srpskog na norveški jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za norveški jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za litvanski jezik

Tumač sudski za litvanski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa litvanskog na srpski jezik i sa srpskog na litvanski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za litvanski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za letonski jezik

Tumač sudski za letonski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa letonskog na srpski jezik i sa srpskog na letonski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za letonski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za estonski jezik

Tumač sudski za estonski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa estonskog na srpski jezik i sa srpskog na estonski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za estonski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za portugalski jezik

Tumač sudski za portugalski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa portugalskog na srpski jezik i sa srpskog na portugalski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za portugalski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za slovenački jezik

Tumač sudski za slovenački jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa slovenačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovenački jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za slovenački jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za albanski jezik

Tumač sudski za albanski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa albanskog na srpski jezik i sa srpskog na albanski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za albanski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za makedonski jezik

Tumač sudski za makedonski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa makedonskog na srpski jezik i sa srpskog na makedonski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za makedonski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za bosanski jezik

Tumač sudski za bosanski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa bosanskog na srpski jezik i sa srpskog na bosanski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za bosanski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za hrvatski jezik

Tumač sudski za hrvatski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa hrvatskog na srpski jezik i sa srpskog na hrvatski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za hrvatski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za crnogorski jezik

Tumač sudski za crnogorski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa crnogorskog na srpski jezik i sa srpskog na crnogorski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za crnogorski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za ukrajinski jezik

Tumač sudski za ukrajinski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa ukrajinskog na srpski jezik i sa srpskog na ukrajinski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za ukrajinski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za beloruski jezik

Tumač sudski za beloruski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa beloruskog na srpski jezik i sa srpskog na beloruski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za beloruski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za latinski jezik

Tumač sudski za latinski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa latinskog na srpski jezik i sa srpskog na latinski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za latinski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za arapski jezik

Tumač sudski za arapski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa arapskog na srpski jezik i sa srpskog na arapski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za arapski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za japanski jezik

Tumač sudski za japanski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa japanskog na srpski jezik i sa srpskog na japanski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za japanski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za kineski jezik

Tumač sudski za kineski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa kineskog na srpski jezik i sa srpskog na kineski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za kineski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za korejski jezik

Tumač sudski za korejski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa korejskog na srpski jezik i sa srpskog na korejski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za korejski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za hebrejski jezik

Tumač sudski za hebrejski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa hebrejskog na srpski jezik i sa srpskog na hebrejski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za hebrejski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za azerbejdžanski jezik

Tumač sudski za azerbejdžanski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa azerbejdžanskog na srpski jezik i sa srpskog na azerbejdžanski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za azerbejdžanski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za moldavski jezik

Tumač sudski za moldavski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa moldavskog na srpski jezik i sa srpskog na moldavski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za moldavski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za islandski jezik

Tumač sudski za islandski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa islandskog na srpski jezik i sa srpskog na islandski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za islandski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za gruzijski jezik

Tumač sudski za gruzijski jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa gruzijskog na srpski jezik i sa srpskog na gruzijski jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za gruzijski jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .
Prevodi sa overom sudskih tumača za malteški jezik

Tumač sudski za malteški jezik

Radimo sve vrste prevoda sa overom sudskih tumača sa malteškog na srpski jezik i sa srpskog na malteški jezik. Ukoliko su Vam potrebni prevodi sa overom sudskih tumača za malteški jezik, možete nas kontaktirati na broj telefona: +381 11 41 21 654 ili nam poslati dokumentaciju na našu email adresu: pm@broqtra.com. Prevode sa overom sudskih tumača dostavljamo na adresu sedišta firme.

VIŠE O TOME . . .