LEKTURA, REDAKTURA I KOREKTURA

Naša kompanija je uspostavila proces kontrole kvaliteta 2015. godine, prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015 kompanije Bureau Veritas, kako bismo osigurali najviši kvalitet. Zahvaljujući posebnom režimu pregleda sa brojnim funkcijama za detaljne provere, detaljnim izveštajima o kvalitetu i izveštajima o svim promenama u toku revizije, omogućavaju nam da efikasno upravljamo i osiguramo najviši mogući kvalitet svakog projekta pojedinačno. U ceo taj opsežan proces svrstava se lektura, korektura i redaktura kao jedna od stavki garancije kvaliteta.