PREVODI I LOKALIZACIJA

Prilagodite svoje proizvode svakom kupcu. Govorite svojim klijentima na njihovom jeziku. Lokalizujte svaki softver, proizvod ili web sajt na jezik zemlje u kojoj želite da poslujete. Lokalizacija je proces prilagođavanja prethodno prevedenog/pisanog teksta određenom regionu. Naša kompanija je razvila platformu za najefikasniju lokalizaciju do sada. Takođe, možemo da preuzmemo sve projekte koji su rađeni u drugim programima za lokalizaciju (npr.: SDL Passolo, Catalyst).