PREVODILAČKE USLUGE

Naša kompanija u svojoj ponudi ima niz najsavremenijih prevodilačkih usluga za svoje klijente. Kako bi ubrzali prevodilački proces, osigurali najviši kvalitet i bili konkurentni u odnosu na agencije koje još uvek svoje poslovanje baziraju na konvencionalnim metodama, koristimo najsavremenije alate i softvere.

PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

PISANI PREVODI

Ponosni smo na znanje i iskustvo koje naši prevodioci imaju, a da ne spominjemo niz tehnologija za koje pružamo prevode. Naša tehnička ekspertiza i naša reputacija među tehničkim autorima širom sveta omogućava nam da u svakom trenutku i da za svaki prevodilački projekat pružimo kvalitetnu uslugu našim klijentima. Precizan tehnički prevod je neophodan na današnjem globalnom tržištu. Korisnici moraju brzo i efikasno razumeti ogromne količine informacija. Kompanija TRAVERSE pruža tehnički prevod dokumenata za upotrebu, vodiča za korisnike, patenata, proizvodnih dokumenata, informacija o usklađenosti i standardima na blagovremen i ekonomičan način.

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

LOKALIZACIJA SOFTVERA I LOKALIZACIJA WEB PREZENTACIJA

Prilagodite svoje proizvode svakom kupcu. Govorite svojim klijentima na njihovom jeziku. Lokalizujte svaki softver, proizvod ili web sajt na jezik zemlje u kojoj želite da poslujete. Lokalizacija je proces prilagođavanja prethodno prevedenog/pisanog teksta određenom regionu. Naša kompanija je razvila platformu za najefikasniju lokalizaciju do sada. Takođe, možemo da preuzmemo sve projekte koji su rađeni u drugim programima za lokalizaciju (npr.: SDL Passolo, Catalyst).

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

USMENI PREVODI

Simultano tumačenje (simultano prevođenje): organizujemo simultano tumačenje na svim jezicima za konferencije, sajmove, sastanke, prezentacije, kongrese i druge događaje. Konsekutivno tumačenje (konsekutivno prevođenje): obezbeđujemo specijalizovane prevodioce za radne sastanke, treninge, jezičku pomoć, konferencije, sajmove, prezentacije, kongrese, lične potrebe građana, pravne i sudske potrebe građana i privrednih subjekata.

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

LEKTURA, REDAKTURA I KOREKTURA

Naša kompanija je uspostavila proces kontrole kvaliteta 2015. godine, prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015 kompanije Bureau Veritas, kako bismo osigurali najviši kvalitet. Zahvaljujući posebnom režimu pregleda sa brojnim funkcijama za detaljne provere, detaljnim izveštajima o kvalitetu i izveštajima o svim promenama u toku revizije, omogućavaju nam da efikasno upravljamo i osiguramo najviši mogući kvalitet svakog projekta pojedinačno. U ceo taj opsežan proces svrstava se lektura, korektura i redaktura kao jedna od stavki garancije kvaliteta.

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

DESKTOP PUBLISHING

U globalnim komunikacijama, desktop izdavaštvo predstavlja početak i kraj uspešnog procesa prevođenja: početni raspored i struktura dokumenta predstavljaju osnovu za ceo procesni lanac i direktno utiču na troškove i vreme potrebno za prevođenje. Iz tih razloga je od izuzetne važnosti da angažujete prevodilačku kompaniju koja u svojoj ponudi ima DESKTOP PUBLISHING kao sastavni deo prevodilačkog procesa.

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

TRANSKREACIJA PREVODA

Transkreacija je proces prilagođavanja poruke sa jednog jezika na drugi, zadržavajući njegovu nameru, stil, ton i kontekst. Kvalitetan prevod i transkreacija šalje poruke koje evociraju iste emocije i nosi iste implikacije na ciljnom jeziku kao što to čini na izvornom jeziku. Sve više, transkreacija se koristi u globalnim marketinškim i oglašivačkim kampanjama, budući da oglašivači nastoje da prevaziđu kulturne i jezičke granice. Takođe, fotografije koje se koriste u kreativnoj poruci, osiguravaju dodatno prilagođavanje ciljnom tržištu.

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

AUTOMATSKO IZDAVAŠTVO

Sa našim sistemom za automatsko izdavaštvo, ubrzavamo kreiranje kataloga. Podržavamo mnoge automatske radnje i izlazne procese. Ovo ima pozitivan efekat, jer skraćuje vreme proizvodnje prevoda i smanjuje ukupne troškove. Istovremeno pružamo sveobuhvatnu transparentnost u vezi sa svim prevodilačkim procesima i izdavanjem. Ušteda je i do 90%. Svi prevodilački procesi su centralizovani i dešavaju se u realnom vremenu.

VIŠE O TOME
PREVODILAČKE USLUGE KOMPANIJE TRAVERSE

MAŠINSKO PREVOĐENJE

Sa NORA MACHINE TRANSLATION TOOL možemo proizvoditi visoko kvalitetne mašinske prevode i na taj način brzo prilagoditi poruke za sve naše klijente na međunarodnim tržištima. Kompanijama koje žele rešiti višejezične potrebe za više područja, uključujući proizvode, inženjerstvo, marketing i podršku, možemo ponuditi snažna, sigurna i fleksibilna rešenja mašinskog prevođenja koja prilagođavamo različitim vrstama sadržaja, formatima, stilovima i okruženjima za implementaciju.

VIŠE O TOME