USMENI PREVODI: KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE

Simultano tumačenje (simultano prevođenje): organizujemo simultano tumačenje na svim jezicima za konferencije, sajmove, sastanke, prezentacije, kongrese i druge događaje. Konsekutivno tumačenje (konsekutivno prevođenje): obezbeđujemo specijalizovane prevodioce za radne sastanke, treninge, jezičku pomoć, konferencije, sajmove, prezentacije, kongrese, lične potrebe građana, pravne i sudske potrebe građana i privrednih subjekata.